Strona główna Skład Samorządu Uczniowskiego

Skład Samorządu Uczniowskiego

SU logo

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Cogito to organ szkoły, który reprezentuje całą społeczność uczniowską,  daje możliwość uczniom aktywnego udziału w jej życiu i funkcjonowaniu.   Uczniowie chętnie organizują uroczystości i akcje szkolne, a także czynnie w nich uczestniczą. Plan pracy  na dany rok szkolny opracowują wspólnie z przedstawicielami wszystkich klas, a także pod czujnym okiem opiekuna samorządu.

Nadrzędnymi celami Samorządu są:
– reprezentowanie uczniów ZS COGITO
– współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pracownikami szkoły,
– stawianie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli dla wszystkich uczniów w szkole,
– zagwarantowanie uczniom przestrzegania praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły,
– pobudzanie i aktywizowanie różnych form aktywności uczniów na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

 

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO :

Przewodniczący: 

Łukasz Kościuk

Zastępczynie:

Roksana Makosz

Amelia Wieliczko

 

Opiekun: mgr Aleksandra Pytlik

 

                                                                                                                             

 

Istotnym elementem działalności SU Cogito jest także współpraca ze szkolnym radiowęzłem czyli rozgłośnią HUGO FM.

.HUGO FM logo