Strona główna Skrzynka ePUAP

Skrzynka ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do ZS Cogito w Siemianowicach Śląskich.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
 • posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 • oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.

 

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

 1. Zalogować się na platformie ePUAP
 2. W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Siemianowice lub kod pocztowy: 41-100 i z wyświetlonej listy wybrać ZS Cogito Siemianowice
 3. Z lewej strony wybrać Katalog spraw – pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
 4. Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
 5. Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ
 6. Jako adresata wybrać ZS Cogito
 7. Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać
 8. Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Bezpośredni adres formularza pisma ogólnego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSCogito

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP ZS Cogito wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych: /ZSCogito/SkrytkaESP