Strona główna Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik cyfrowych procesów graficznych

Nowoczesny zawód z dużymi perspektywami na przyszłość – to główne atuty technika cyfrowych procesów graficznych.
Tworzenie i obróbka zdjęć oraz wszelkiego rodzaju grafik komputerowych, a także filmów i animacji – tego wszystkiego nauczysz się właśnie u nas! Nauczymy Cię też podstawowych technik poligraficznych, abyś kompletnie przygotowany do wytwarzania wyrobów poligraficznych, mógł rozpocząć swoją pierwszą pracę!

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;
 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;
 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;
 • prowadzenia kontroli jakości cyfrowych procesów poligraficznych oraz wytwarzanych produktów

 

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;
 • realizować cyfrowe procesy graficzne;
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania
 • produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać.

 

Zawód umożliwia zdobycie kwalifikacji:

 • A54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
 • A25 Wykonywanie projektów multimedialnych,
 • A55 Drukowanie cyfrowe.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Cyfrowe technologie graficzne
 • Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Technologie multimedialne
 • Projektowanie procesów graficznych i poligraficznych
 • Działalność gospodarcza w poligrafii
 • Język angielski zawodowy w poligrafii
 • Pracownia procesów cyfrowych

Programy, które związane są z tym kierunkiem i przedmiotami to np.: