Strona główna Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

 

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Nasze długoletnie doświadczenie w kształceniu techników hotelarstwa, którzy są wspaniałymi pracownikami hoteli nie tylko w naszym kraju ale i za granicą pozwala nam zaprosić gimnazjalistów do kształcenia się na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju jak i doskonalenia zawodowego.

Uczniowie w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. W trakcie kształcenia młodzież odbywa praktykę w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych na terenie śląska, Podbeskidzia, Mazurach i nad morzem oraz ma możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych organizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Technikum przygotowuje do pracy w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnego obiektu. Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Wyjazd do Berlina

 

Olimpiada Hotelarska

 

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, kurortów SPA, których oferta trafia do coraz szerszej grupy klientów, a co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Goście korzystający z tych usług najbardziej cenią sobie profesjonalizm, rzetelność oraz stworzoną atmosferę przez pracowników danego obiektu. Takie przygotowanie zdobędzie niewątpliwie absolwent kierunku technik hotelarstwa co pozwoli znaleźć mu atrakcyjne wymarzone miejsce pracy.

 

 

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może podejmować pracę w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • domach wczasowych,
 • kurortach SPA,
 • hotelowych restauracjach,
 • restauracjach,
 • firmach cateringowych,
 • może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Zdjęcia naszych pracowni:

 

Pracownia Hotelarska 1

Pracownia Hotelarska 2

Pracownia Hotelarska 4

Pracownia Hotelarska 6

Pracownia Hotelarska 10

Pracownia Hotelarska 5