Strona główna Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa

 

W ostatnich latach nastąpił wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Nasze długoletnie doświadczenie w kształceniu techników hotelarstwa, którzy są wspaniałymi pracownikami hoteli nie tylko w naszym kraju ale i za granicą pozwala nam zaprosić gimnazjalistów do kształcenia się na kierunku prestiżowym o szerokich możliwościach rozwoju jak i doskonalenia zawodowego.

Uczniowie w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,
 • przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,
 • organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,
 • prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,
 • stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. W trakcie kształcenia młodzież odbywa praktykę w hotelach 3, 4 i 5 gwiazdkowych na terenie śląska, Podbeskidzia, Mazurach i nad morzem oraz ma możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych organizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci.

Technikum przygotowuje do pracy w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnego obiektu. Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.

Wyjazd do Berlina

 

Olimpiada Hotelarska

 

Absolwenci kierunku technik hotelarstwa nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Z każdym rokiem przybywa nowych hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, kurortów SPA, których oferta trafia do coraz szerszej grupy klientów, a co za tym idzie istnieje potrzeba zatrudniania wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Goście korzystający z tych usług najbardziej cenią sobie profesjonalizm, rzetelność oraz stworzoną atmosferę przez pracowników danego obiektu. Takie przygotowanie zdobędzie niewątpliwie absolwent kierunku technik hotelarstwa co pozwoli znaleźć mu atrakcyjne wymarzone miejsce pracy.

 

[jwplayer mediaid=”2481″]

[jwplayer mediaid=”2159″]

 

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa może podejmować pracę w:

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • domach wczasowych,
 • kurortach SPA,
 • hotelowych restauracjach,
 • restauracjach,
 • firmach cateringowych,
 • może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Zdjęcia naszych pracowni:

 

Pracownia Hotelarska 1

Pracownia Hotelarska 2

Pracownia Hotelarska 4

Pracownia Hotelarska 6

Pracownia Hotelarska 10

Pracownia Hotelarska 5