Strona główna Technik kucharz

Technik kucharz

 

Czas kształcenia – 4 lata.

Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz zdobywają wiedzę w zakresie:

 • przedmiotów ogólnokształcących: (język polski, język angielski, II język obcy do wyboru niemiecki, francuski lub rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, religia lub etyka),
 • przedmiotów zawodowych: (podstawy żywienia człowieka, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie zakładów gastronomicznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja i ekonomika gastronomii, język obcy zawodowy – do wyboru, pracownia gastronomiczna),
 • praktyk zawodowych: (4 tygodnie w III klasie, zajęć realizowanych w renomowanych zakładach gastronomicznych z możliwością wyjazdów zagranicznych oraz 1 dzień w tygodniu w klasie II, III i IV zajęć praktycznych odbywających się w wybranych zakładach gastronomicznych).

Technik Kucharz 1

Nasza Pracownia Gastronomiczna

Dobry kucharz niewątpliwie jest artystą. Ale sam talent i twórcza inwencja to nie wszystko. Każdy kuchmistrz przyzna, że u podstaw sukcesu leży również solidna wiedza z zakresu gastronomii.
Technikum w zawodzie kucharz umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie potraw, napojów i półproduktów kulinarnych,
 • opracowywanie ofert kulinarnych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami konsumentów,
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • przechowywanie środków spożywczych,
 • zapewnienie jakości zdrowotnej żywności.

Dobry kucharz nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Z każdym rokiem przybywa nowych restauracji, barów, kawiarenek, które stają się coraz popularniejszym miejscem spotkań towarzyskich. Goście tych lokali najbardziej cenią sobie atrakcyjne, profesjonalnie przygotowane potrawy – efekt pomysłowości i kulinarnego kunsztu kucharza.

TK6 TK8

 

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie kucharz może podejmować pracę w:

 • restauracjach,
 • hotelowych zakładach gastronomicznych,
 • domach wczasowych i pensjonatach,
 • szpitalach i sanatoriach,
 • stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
 • stołówkach pracowniczych,
 • firmach cateringowych,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne,
 • może prowadzić działalność gospodarczą.

TK5