Strona główna Technik organizacji usług gastronomicznych

Technik organizacji usług gastronomicznych

 

Czas kształcenia – 4 lata.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych zdobywają wiedzę w zakresie:

 • przedmiotów ogólnokształcących: (język polski, język angielski, II język obcy do wyboru niemiecki, francuski lub rosyjski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne, religia lub etyka),
 • przedmiotów zawodowych: ekonomika i organizacja gastronomii, rachunkowość i finanse w gastronomii, marketing, zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, technika pracy biurowej, podstawy psychologii, język obcy zawodowy – do wyboru
 • praktyk zawodowych : (4 tygodnie w II i III klasie, w renomowanych hotelach i restauracjach z możliwością wyjazdów zagranicznych).

 

Nakrywanie stołu
Kształcenie w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • Absolwent podczas kształcenia nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania podstawowych zasad gospodarki rynkowej, prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z przepisów dotyczących spółek prawa handlowego, stosowania nowoczesnych metod zarządzania i finansowania działalności gospodarczej oraz zasad marketingu w działalności gastronomicznej. Ponadto abiturienci uczą się profesjonalnej obsługi oraz organizacji imprez, balów, wesel, przyjęć okolicznościowych, cateringów, żywienia zbiorowego. Uczniowie nabywają umiejętności posługiwania się i korzystania z profesjonalnego sprzętu gastronomicznego, projektowania i aranżowania wnętrza sal konsumpcyjnych, kalkulacji kosztów organizacji i obsługi imprez oraz rozliczania usług gastronomicznych., organizowania i nadzorowania zaplecza gastronomicznego, prawidłowej obsługi konsumenta. Oprócz tego absolwent uczy się sporządzać podstawowe potrawy i napoje z różnych grup produktów oraz ich zastosowania na współczesnym rynku usług gastronomicznych, korzystania z zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia, układania menu, organizacji pracy biurowej, obsługi profesjonalnego sprzętu biurowego. Priorytetem jest nauka języków obcych.

 

Technik Organizacji 1
Absolwenci kierunków gastronomicznych nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Z każdym rokiem przybywa nowych restauracji, hoteli, barów, kawiarenek, które stają się coraz popularniejszym miejscem spotkań towarzyskich. Goście tych lokali najbardziej cenią sobie atrakcyjne, profesjonalnie przygotowane potrawy i profesjonalną obsługę – efekt pomysłowości i kulinarnego pracowników gastronomii.

 

TK 3 TK2 TK 4

Absolwent technikum kształcącego w zawodzie kucharz może podejmować pracę w:

 • restauracjach,
 • hotelowych restauracjach,
 • domach wczasowych i pensjonatach,,
 • w nowoczesnych stołówkach pracowniczych np.: w biurowcach, bankach itp.,
 • firmach cateringowych,
 • przedsiębiorstwach wytwarzających półprodukty i produkty kulinarne,
 • może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Technik Organizacji 2
Absolwent tego kierunku ma możliwości podjęcia pracy w równym stopniu na stanowisku kucharza lub kelnera. Docelowym stanowiskiem dla absolwenta powinno stać się stanowisko kierownika gastronomii w hotelu, menagera w firmie cateringowej, kierownika restauracji w renomowanych hotelach.

 

Technik Organizacji 3