Strona główna Wizja i misja szkoły

Wizja i misja szkoły

MISJA SZKOŁY

  • kształcenie uczniów wszechstronnie przygotowanych do pracy na zmieniającym się rynku
  • nauczanie w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia
  • poszanowanie podmiotowości każdego człowieka
  • przygotowanie do samodzielnego, mądrego i godnego życia
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i praw moralnych
  • dążenie do wychowania człowieka odpowiedzialnego, świadomego podejmowanych decyzji i otwartego na świat

 

WIZJA SZKOŁY

„(…) nie ma nic piękniejszego nic potężniejszego niż to dążenie naprzód (…)”

„Wróżenie” – Zbigniew Herbert