Strona główna ZSZ – Piekarz

ZSZ – Piekarz

Piekarz jest to pracownik, który wytwarza różnego rodzaju pieczywo: chleb, bułki, rogale itp. Poza tym piekarz obsługuje i czyści maszyny, urządzenia, piece oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. W trakcie nauki uczeń zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu technologii piekarnictwa, pozna najnowsze receptury piekarnicze. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w piekarniach na terenie miasta Siemianowice Śląskie lub w miastach ościennych. Absolwent szkoły po ukończeniu kształcenia w zawodzie piekarz zdobędzie następujące umiejętności:

  • przygotowania surowców do produkcji wyrobów piekarskich
  • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
  • przeprowadzenia rozrostu oraz wypieku pieczywa
  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich

Piekarz podczas trzech lat kształcenia zdobędzie wiadomości i umiejętności w zakresie kwalifikacji T.3 Produkcja wyrobów piekarskich.